In onze definitie betekent weerbaar gedrag dat je voor jezelf en anderen opkomt met respect voor alle betrokken partijen. De rainingen zijn maatwerk, voor alle doelgroepen geschikt en worden gegeven op scholen, instellingen en in het kader van hulpverlening. Onder weerbaarheid verstaat Pons Academie sociale, mentale en fysieke weerbaarheid.

Het gaat bij deze trainingen onder meer om het aanleren van assertief gedrag, sociale vaardigheden, mentale veerkracht, houding en uitstraling en het stellen van grenzen. Dit is ook de reden waarom deze trainingen vaak in groepsverband plaatsvinden. Onze trainingen hebben eigenlijk ieder mens wel wat te bieden.

De Kenniskring Weerbaarheid staat voor homogeniteit van de doelgroep. Een kant en klare weerbaarheidstraining bestaat in onze visie niet. Een goede training richt zich daarom maar op één of twee weerbaarheidsthema's. te denken val hierbij aan: racisme, pestproblematiek, groepsdruk en huiselijk of seksueel geweld. Het is volgens Pons Academie niet wenselijk om een weerbaarheidstraining te geven aan groepen waarvan leerstijlen en leerbehoeften teveel uiteen lopen. 

In 2011 werd de Stichting Kenniskring Weerbaarheid opgericht door Arnold de Leeuw. Zijn idee was om een uitwisselingsplatform te creëren voor weerbaarheidstrainers van niveau. Zo kan er enerzijds gewerkt worden aan deskundigheids-en kwaliteitsbevordering van de aangesloten weerbaarheidstrainers en wordt er anderzijds aan opdrachtgevers een portaal geboden om goede weerbaarheidstrainers te vinden.

De deelnemers van het eerste uur zijn mensen die verbonden waren aan landelijke ontwikkelingen en opleidingen, als stagebegeleider, werkvelddeskundige of examinator. Om de onderlinge goede sfeer en kwaliteit te bewaken geschiedt deelname op uitnodiging. De groep wordt regelmatig aangevuld met nieuwe trainers die dezelfde kwaliteitsstandaarden nastreven en meestal een post-hbo opleiding tot weerbaarheidstrainer hebben afgerond.

Vanaf 2017 werkt de Kenniskring Weerbaarheid samen met Pons Academie.