In een intakegesprek bespreekt u uw wensen. Aan de orde komen onder meer de aanleiding tot uw verzoek, de specifieke kenmerken van de groep, signalen van de deelnemers en de verschillende weerbaarheidsthema's die spelen. Deelnemers aan de Kenniskring Weerbaarheid zijn opgeleid afwijkend gedrag te signaleren. Zij zullen signalen die mogelijk duiden op slachtoffer- of daderschap op een professionele wijze aan u melden. Zij zijn bekend met de sociale kaart en kunnen doorverwijzen wanneer dat noodzakelijk is.

Onze trainers werken psychofysiek. Het kenmerkende element van de trainingen is dat middels 'beweegwerkvormen' wordt gewerkt aan de vergroting van eigenwaarde en het vermogen om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Zij werken daarom vaak met werkvormen die oorspronkelijk uit bijvoorbeeld lichaamswerk, toneel en sport komen. Leren door ervaren is het motto.

De bij de Kenniskring aangesloten trainers zijn flexibel in de opzet van het trainingsprogramma en werken doelgroepgericht. Zij hebben allemaal hun eigen specialisatie, maar kunnen de trainingen aanpassen aan de leerbehoefte van de groep. De sfeer in de lessen van onze deelnemers moet veilig zijn: wij geloven dat cursisten makkelijker leren in een veilige en plezierige sfeer waarin ook gelachen mag worden. Die sfeer bereiken onze trainers door de inzet van muziek, spelwerkvormen, maar ook met werkvormen uit bijvoorbeeld drama.

Alle aangesloten trainers scholen zich regelmatig bij op de uitwisselingsdagen die Pons Academie organiseert. De meeste deelnemers hebben een post-hbo opleiding tot weerbaarheidstrainer aan de Hogeschool Utrecht, of aan Pons Academie succesvol afgerond. Deze opleiding is bedoeld voor mensen met een hbo-diploma social work of onderwijs en duurt een jaar, waarin de toekomstige trainers zich specialiseren in het lesgeven aan een bepaalde doelgroep. De opleiding bestaat sinds 2010.

Verschillende van de aan Kenniskring Weerbaarheid verbonden trainers zijn al langer actief in het werkveld. Zij hebben tenminste een eenjarige opleiding succesvol afgerond en zijn niet zelden actief als werkvelddeskundige (stagebegeleider, examinator) voor de post-hbo opleiding van Pons Academie.