Agenda

In Nederland zijn we gewend om gebruik te maken van ‘lage contextcommunicatie’: we zeggen waar het op staat. Andere culturen, zoals bijvoorbeeld die in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten wordt meer gebruik gemaakt van ‘hoge contextcommunicatie’: mensen halen niet alleen informatie uit wat er gezegd wordt, maar de context waarin iets gezegd wordt is even zo belangrijk.

Op deze uitwisselingsdag ontdek je op welke manier culturele waarden en overtuigingen van invloed kunnen zijn op communicatie. In sommige gevallen zullen verschillen in deze waarden en overtuigingen knelpunten vormen in een goede omgang met elkaar.

De uitwisselingsdag wordt verzorgd door Nadèzda Broshuis. Nadèzda heeft een master in Social Work en één in Theologie. Ze heeft jarenlang in de hulpverlening gewerkt en werkt nu als docent op de HU. Ze is coördinator van de minor islam en samenleving bij de Hogeschool Utrecht.