Pons Academie - Kenniskring Weerbaarheid
Postadres: 3552 EZ #174 Utrecht
Tel: 06-12138955
Mail: info@ponsacademie.nl

Foto Hof van Chartreuse

Agenda

Religie is voor veel mensen een belangrijke inspiratiebron. Ze halen er kracht uit, het geeft richting aan hun leven en de vraag waarom zij op aarde zijn kan vanuit religie beantwoord worden. Nadèzda Broshuis zoomt specifiek in op één religie: de islam, die steeds meer aanhangers krijgt in Nederland.

We krijgen een inkijkje in de diversiteit binnen de islam, de hoofdstromingen zoals soennieten en sjiieten en de daaruit voortvloeiende stromingen. Vanuit dat startpunt komen we uiteindelijk uit bij ook een radicale kijk op islam uit, de salafi stroming waarbinnen het proces van islamitische radicalisering plaatsvindt.

Nadèzda heeft een master in Social Work en één in Theologie. Ze heeft jarenlang in de hulpverlening gewerkt en werkt nu als docent aan de Hogeschool Utrecht. Ze is coördinator van de minor islam en samenleving. Zij kent daarmee ons werkveld en is dus de aangewezen persoon om een mooie inleiding op dit thema voor ons te verzorgen.

Over de oorzaken en gevolgen van crimineel gedrag door Samora Day, psycholoog, criminoloog. Samora verzorgt voor ons een inleiding in de ‘life course criminology’. Zij is psycholoog en criminoloog en de juiste persoon om ons meer te vertellen over de oorzaken van crimineel gedrag en de factoren die het al dan niet in stand houden.

Criminaliteit is een actueel thema in de samenleving, maar ook in ons werkveld. Zoals altijd start de bijeenkomst om 19.00 uur en eindigt deze rond 21.30 uur.