Pons Academie - Kenniskring Weerbaarheid
Postadres: 3552 EZ #174 Utrecht
Tel: 06-12138955
Mail: info@ponsacademie.nl

Foto Hof van Chartreuse

Agenda

Over de oorzaken en gevolgen van crimineel gedrag door Samora Day, psycholoog, criminoloog. Samora verzorgt voor ons een inleiding in de ‘life course criminology’. Zij is psycholoog en criminoloog en de juiste persoon om ons meer te vertellen over de oorzaken van crimineel gedrag en de factoren die het al dan niet in stand houden.

Criminaliteit is een actueel thema in de samenleving, maar ook in ons werkveld. Zoals altijd op dinsdagavond start de bijeenkomst om 19.00 uur en eindigt deze rond 21.30 uur.