Agenda

Op zaterdag 28 september gaat Samora Day verder in op haar eerdere masterclass “Life course criminology.

Maja Papic verzorgt op onze opleiding Allround Trainer Weerbaarheid een lesdag over sociaal emotioneel leren bij kinderen en gaat dit thema op zaterdag 2 november met ons verder uitdiepen. Zij gaat in op verschillende manieren om relaties op te bouwen en hoe je een groei-mindset kunt faciliteren, om zo aan te kunnen sluiten op de psychologische basisbehoeften van ieder mens.

 De laatste uitwisselingsdag van 2019  wordt verzorgd door Berendineke Steenbergen en staat gepland voor zaterdag 30 november.